Güncel

Piyasadan haberler

BERA… Romanya’da kurulu % 90,70 oranında hissesine sahip olunan bağlı ortaklık SC RULMENTİ S.A.’nın % 100 oranında bağlı ortaklığı olan Türkiye’de kurulu Anadolu Rulman İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin, Ankara YMM Odasına kayıtlı SEHER Denetim YMM Ltd. Şti. tarafından hazırlanan 06.07.2021 tarih ve YMM-06103620- 0325/2021-0017 no’lu Özkaynak Değer Tespit Raporunda Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından yapılan gayrimenkul ve makine teçhizat değerleme raporlarına da atıfta bulunarak tespit etmiş olduğu 550.-TL brim pay değerine istinaden, ayrıca şirketin sahip olduğu şerefiye, pazar payı gibi unsurlarının da göz önüne alınarak brim/560.-TL’den 61.500 adedinin 34.440.000.-TL. bedelle satın alınmasına karar verilmiş olup, satınalma bedeli öncelikle SC RULMENTİ SA.’nın Bera Holding A.Ş’ne olan borçlarına mahsup edilecek olup, bakiye tutar ise bir yıl içerisinde nakit olarak ödenecektir.

EKGYO… Şirket projelerinden Denizli Merkez Efendi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi’nde (Evora Denizli), 724 Ada 1 Parsel (B Bloklar), 722 Ada 1 Parsel (C1-C2 Bloklar) ve 723 Ada 1 Parselin (T2 Blok) kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 05.10.2021 tarihinde onaylanmıştır. -İdealist Cadde Projesinden ticari ünite nitelikli 2.757,54 m2 alanlı 18 adet bağımsız bölüm toplam 31.800.000,00 TL KDV Dahil ( KDV Hariç 26.949.152,54 TL) muhammen satış bedeli ile www.emlakkonut.com.tr web sitemiz üzerinden e-ihale yöntemiyle satışa sunulmuştur.

FIN, QNBFB… Bankanın Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Toplam Aktifleri, Toplam Net Kredileri ile Toplam Müşteri Mevduatları sırasıyla 288.5 milyar TL, 180.9 milyar TL ve 173.9 milyar TL’dir.

GESAN… Şirketin %70 oranındaki bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş., Ankara İli Kahramankazan İlçesinde yer alan üretim tesisleri içerisinde gerçekleştirmiş olduğu yatırımlar ile “66kV gerilim seviyesi 31.5 MVA güç seviyesine kadar Dağıtım ve Güç Transformatörü” imalatına başlamıştır. Böylece devam eden imalat kapsamına Transformatör ürün gamı da eklenerek önemli ölçüde bir büyüme elde edilmesi öngörülmektedir.

IHGZT… Faaliyet Konusunun Genişletilmesi ve Şube Açılışı Hk… Yönetim Kurulunun bugün (08.10.2021) yapılan toplantısında; Şirketin faaliyet konusunun genişletilmesi, imalat alt yapısının çeşitlendirilmesi, ek istihdam ve katma değer oluşturarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak adına yatırım tutarı iki milyon Euro civarında olması öngörülen “Karton Ambalaj Kutu Üretim Tesisi” yatırımı yapmaya başlanılmasına ve İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Caddesi N249 Küçükçekmece-İstanbul adresinde ambalaj ve baskı işleri ile iştigal edecek bir şube açılmasına karar verilmiştir.

MMCAS… Şirketin, 26.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı yönetim kurulu kararının iptali talebiyle 11.08.2021 tarihinde İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2021/536 Esas sayılı dosyası ile açılan davada,davacının davadan ve taleplerinden feragati nedeniyle Mahkemece; istinaf kanunyolu açık olmak üzere davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmiş olup karar şirkete 08.10.2021 tarihinde tebliğ edilmiştir.

ORCAY… Şirketin, 06/10/2021 tarihinde yapılan bildirimine istinaden Tirebolu Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. ile yapılan görüşmeleri neticelendirilerek farklı niteliklerdeki toplam da 1.000 Ton’luk çuvallı kuruçay satışı için sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşme ile 2021 yılının son çeyreğinde satışlara, 22.500.000,00 ₺ + KDV ‘lik olumlu bir etki oluşacaktır.

RTALB… Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 23.09.2021 tarihinde verilen 1.500.000 adet ürün siparişinin teslimatı tamamlanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında teslimi gerçekleşen tanı kiti sayısı toplam 13.400.000’e ulaşmıştır.

PAGYO… Koronavirüs Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler ve aşılamada yaşanan olumlu gelişmeler sonucu 01 Temmuz 2021 tarihinde başlatılan kalıcı normalleşmeye geçiş sürecinde bünyemizde faaliyet gösteren kiracılara finansal destekte bulunmak amacıyla; · Geçmiş dönemlere ait borcun bulunmaması, · Ortak gider, kira ödemeleri veya kira sözleşmesi koşullarına aykırı davranılması nedeniyle Kiraya Veren ile idari veya hukuki herhangi bir ihtilafın bulunmaması, Koşullarını yerine getiren market, eczane, banka vb. hizmet veren işletmeler hariç, mağaza ve kiosk alanı kiracılara, sözleşme koşul ve sektörleri dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda sadece 2021 yılı Ekim ayı pandemi dönemi için geçerli olmak üzere; -Pandemi öncesi %29’a varan muhtelif oranlarda uygulanan iskontoların devam ettirilmesine, -Aylık veya aylık asgari kira bedellerine %15’e varan muhtelif oranlarda ilave pandemi iskontosu uygulanmasına, -1 ve 2. madde kapsamında değerlendirilmeyen kiracılardan, kira bedelinin kira sözleşmesi ile belirlenen hasılat oranı üzerinden tahsil edilmesine, Kararın Sermaye Piyasası Kanunu’nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 37. Maddesi uyarınca KAP’ta ilan edilmesine, karar verilmiştir.

GESAN… Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. Cezayir’in büyük yerel elektrik malzemesi üretici ve satıcı firmalarından GISB Enerji ile Cezayir Ülkesi sınırları için bayilik ve ortak üretim anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma çerçevesinde Cezayir ülkesi elektrik idaresi SONELGAZ (SADEG) tarafından üretimler ve fabrika denetlenerek onaylanmış ve marka, ülkenin onaylı marka listeleri arasına eklenmiştir. Bu süreci takiben 2.028.050- USD(İkimilyonyirmisekizbinelli-Amerikandoları) değerinde sipariş alınmıştır. Bu sözleşme çerçevesinde GISB firması ile aylık standart adetler ile teslimat üzerinde anlaşılması sebebi ile 2022 yılı içerisinde önemli bir ihracat geliri kaydedileceği öngörülmektedir.

RTALB… Şirket Yönetim kurulunun bugün almış olduğu kararla; Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Türkgücü Mahallesi F19C12C2B Pafta, 200 Ada 4 Parsel’de kayıtlı 10.459,69 m2 yüzölçümüne sahip fabrika binası ve arsası 23.08.2021 tarihli Gayrimenkul Satış Vaadi sözleşmesine istinaden Polen Un ve Gıda Katkı Maddeleri San.ve Tic. A.Ş.’ne KDV dahil 14.100.000 TL bedelle satımına, Söz konusu satış işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulunun “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.1) uyarınca yapılan değerlendirmelere göre; a)Tebliğin 6.maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlığın kayıtlı değerinin (aktif) toplamına oranı % 3,11, b)Tebliğin 6.maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük ağırlıklı düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı % 1,54 olduğuna, Yapılacak işleminin Tebliğin 6.maddesinde yer alan “Önemlilik Kriteri” çerçevesinde %75 sınırını aşmaması ve malvarlığının şirket faaliyetleri açısından yapılan değerlendirme neticesinde önemlilik kriteri taşımadığına, oy birliği ile karar verilmiştir.

SNKRN… Şirket, İSTANBUL Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 447107 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan SENKRON BİNA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ile Türk Ticaret Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde şirketin tüm aktif ve pasifleri ile bir bütün halinde devir alınmak suretiyle, kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi işlemi nedeniyle 07.09.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılmış olunan başvuru onaylanmış olup kurul tarafından 07.10.2021 tarihli 2021/49 sayılı bültende yayımlanmıştır.

SNPAM… Şirket yönetim kurulu, 8.10.2021 tarihli toplantısında; Sermayesinde %7,43 oranında iştirak bulunan Sönmez Filament Sent. İplik ve Elyaf San. A.Ş.’ de sahibi olunan 4.163.031,53.- TL nominal değerli paylardan , Sönmez Çimento A.Ş. İştirakin sermaye artımından doğacak taahhütlerin yerine getirilmesi amacıyla, BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN 516.000-TL nominal değerli kısmının, BİST de oluşan son bir aylık ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 36,69 TL fiyat ile; Ali Cem Sönmez’e 172.000.- TL nominal değerde, Osman Sönmez’e 172.000.- TL nominal değerde, Cemil Sönmez’e 172.000.- TL nominal değerde, olmak üzere nakden ve defaten satışına, satışa dair takas ve nakit işleminin borsa dışında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İşlem sonrası , pay oranı, % 6,505 olacaktır.

 SONME… Borsada işlem görmeyen Pay satışı… Şirket yönetim kurulu, 8.10.2021 tarihli toplantısında ; Sermayesinde %7,30 oranında iştirak bulunan Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş.’ de sahibi olunan 5.831.506,88- TL nominal değerli paylardan, Sönmez Çimento A.Ş. İştirakin sermaye artımından doğacak taahhütlerin yerine getirilmesi amacıyla, BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN 1.323.000 TL nominal değerli kısmının, BİST de oluşan son bir aylık ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 13,76 TL fiyat ile; Ali Cem Sönmez’e 441.000.- TL nominal değerde, Osman Sönmez’e 441.000.- TL nominal değerde Cemil Sönmez’e 441.000.- TL nominal değerde olmak üzere nakden ve defaten satışına, satışa dair takas ve nakit işleminin borsa dışında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İşlem sonrası , pay oranı, %5,64 olacaktır.

TCELL… 18 Ağustos 2021 tarihli açıklamamız çerçevesinde, Şirketin bağlı ortaklıklarından Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.’nin %100’üne sahip olduğu ve sermayesi 5.000.000 TL olan Atmosware Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. kurulmuş olup, kuruluşun tescil ve ilan aşamaları tamamlanmıştır.

 THYAO… 24.05.2021 tarihli özel durum açıklaması kapsamında; Ortaklığın 21.05.2021 tarih ve 128 sayılı kararı ve 08.10.2021 tarih ve 228 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında devam eden Ortaklık kargo biriminin “iştirak modeli ile kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme” yöntemi ile bölünerek THY Hava Kargo Taşımacılığı Anonim Şirketi’ne (“THY Kargo”) devredilmesine yönelik kısmi bölünme işleminin 31.12.2020 tarihli finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesi öngörülürken söz konusu kısmi bölünme işlemi için Ortaklığın 30.06.2021 tarihli ara dönem finansal tablolarının esas alınmasına karar verilmiştir.

VAKFN… Şirket bedelli sermaye artırımı işlemleriyle ilgili olarak aracılık hizmeti alınması amacıyla Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır.

VBTYZ… Şirket VBT Yazılım A.Ş., Türkiye’de yerleşik Özel Bir Banka ile “BMC File-Aid, Strobe, Expediter Ürünleri Yazılım Bakım Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi” imzalamıştır. “BMC File-Aid, Strobe, Expediter Ürünleri Yazılım Bakım Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi” 3 yıllık bir sözleşme olup toplam değeri 1.575.000 USD dir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu