Güncel

Piyasadan haberler

CIMSA…’’Şirketin aktifinde/mülkiyetinde kayıtlı bulunan Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile Başakpınar, Ambar, Nevşehir, Cırgalan, Aksaray, Ereğli ve Kahramanmaraş Hazır Beton Tesislerinin, bu tesislerde yer alan sabit varlıklar ile bunlarla bağlantılı diğer varlıkların, Rekabet Kurumu onayı dâhil gerekli yasal onayların alınması şartına bağlı olarak ve kapanış tarihinde düzeltmelere tabi olmak kaydıyla KDV hariç 127 milyon USD karşılığı Türk Lirası bedelle Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş.’ye devrine ilişkin 24.09.2021 tarihinde bir Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmış; ve Şirketin aynı tarihli özel durum açıklamasında söz konusu varlık devirlerinin Rekabet Kurulu onayı dâhil gerekli yasal onayların alınması koşuluyla ve bu onaylar alındıktan sonra gerçekleştirilebileceği duyurulmuştu.’’ ‘’Konuya ilişkin Rekabet Kurumu nezdindeki başvurunun, Rekabet Kurulu’nun 24.02.2022 tarih ve 22-10/142-M sayılı kararı ile nihai incelemeye alınmış ve halihazırda bu incelemenin sonuçlanmamış olduğu dikkate alınarak, bahse konu Varlık Satış Sözleşmesi, sözleşmedeki ön şartların gerçekleşme zamanaşımının dolmuş olması sebebiyle yürürlükten kalkmıştır.’’

OTTO…‘’İştiraklerinden OTTO Entertainment Yapım Yatırım A.Ş. , ‘DİLEMMA ‘ filminin satın alınıp pazarlanması amacıyla VOG REKLAM ve TANITIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ ile görüşmeleri tamamlamış olup yayın haklarını satın alınması konusunda anlaşmaya varılmış.’’

GENTS…‘’29/12/2021 tarihli Özel Durum Açıklaması ile duyurmuş olduğu; Bağlı ortaklığı GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç San A.Ş. nin % 22,86 oranında iştirakinin bulunduğu 5K Yüzey Teknolojileri Orman Ür. Mob.San ve Tic.A.Ş. deki hisselerinin tamamını 5K Yüzey Teknolojileri San. A.Ş. nin diğer ortağı Burhan KAHRAMAN’a; devretmesinin şartlarından olan; GBS A.Ş. nin 6.500.000 TL kefaletinin bulunduğu Finansbank’a olan kredi borcu ile, 16.500.000 TL kefaletinin bulunduğu Halk Bankası’na olan kredi borcunun 31.01.2022 tarihine kadar kapatılarak GBS A.Ş. nin kefaletinin kaldırılması işlemi ve süreci tamamlanmıştır. Halk Bankası’ndaki 1.170.000 Euro luk GBS A.Ş. kefaletinin 31/03/2022 tarihine kadar kapatılması işi ise; İlgili banka ile 5K Yüzey Teknolojileri A.Ş.arasında kredi çalışmaları süreci devam ettiğinden işlemin tamamlanması için 15/05/2022 tarihinde kadar olacak şekilde ek süre verilmesi talebi Burhan Kahraman tarafından GBS A.Ş. Yönetim Kurulu’na iletilmiştir. GBS A.Ş. Yönetim Kurulu 15/05/2022 tarihine kadar ek süre verilmesini uygun bulmuştur.’’

AKMGY…Şirket bağımsız denetim zorunluluğu olmayan 3 ve 9 aylık ara dönemlerde finansal tablolarını bağımsız denetimden geçirecek olup, SPK’nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nde öngörülen ara dönem finansal tabloların gönderimindeki ek süreleri kullanacaktır.

ISYAT…Şirketin 31.03.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.56256 TL dir. 31.03.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.

EKGYO…Şirketin projelerinden İstanbul Tuzla Merkez Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumu 12.04.2022 Salı günü saat 11:00’da yapılacaktır.

EKGYO…Ankara Çankaya Oran Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi iptal edilmiştir.

RYGYO…Şirket ile Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim San. ve Tic.A.Ş. arasında KDV hariç 4.560.064,60 USD bedelinde sözleşme imzalanmıştır. 2022 yılında portföyündeki depolarının çatıları üzerinde yeni devreye girecek GES tesisleri dahil, söz konusu sözleşme uyarınca yeni kurulacak kurulu gücü 10 MW’lik GES tesisi sonrası çatı üzeri GES tesislerimizin toplam kurulu gücü yaklaşık 40 MW’ye ulaşmış olacaktır.

VKFYO…Şirketin 31.03.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,12352 TL’dir. 31.03.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.

OYAYO…Şirketin 31.03.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.18595 TL dir. 31.03.2022 tarihi itibariyle BİAŞ’ta oluşan 6.44 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu