Güncel

Piyasadan haberler

BAGFS… 12 Temmuz 2021 tarihli duyuruda belirtildiği üzere T.C Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 11.06.2021 tarihli ve E-64275756-858-1102881 sayılı İdari Yaptırım Karar tutanağına konu idari para cezası ve tesis faaliyetlerinin durdurulması idari işlemlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli olarak 9 Temmuz 2021 tarihinde İdare Mahkemesi nezdinde dava ikame edildiği belirtilmiştir. Şirketin faaliyetin durdurulması yönünden ise Şirkete Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirilmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nce 11.08.2021 başlangıç 11.08.2022 bitiş tarih ve 224588650.1.1 belge numaralı geçici faaliyet belgesi verilmesi ve idari para cezası uygulamasına ilişkin kısmı yönünden feragat nedeniyle, davanın konusuz kaldığı sonucuna varılarak dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına istinaf yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verilmiş olup Şirket avukatlarına 17.09.2021 tarihinde tebliğ edilmiştir.

BUCIM… Şirket tarafından BURSA ili KESTEL, ilcesi İR 88591 işletme ruhsat numaralı 98,26 ha’lık sahanın 11,59 ha’lık kısmında yapılması planlanan, II-C Grubu Maden (Çimento Kalkeri) Ocağı projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan Proje Tanıtım (PTD) Dosyası, Bakanlık tarafından incelenmiş ve değerlendirme neticesinde ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince II-C Grubu Maden (Çimento Kalkeri) Ocağı projesi’ne ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’ kararı verilmiştir.

CEOEM… Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen ve 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’ nda gerçekleştirilecek olan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin koordinasyon ve destek hizmetleri Şirket tarafından verilecek olup, bu kapsamda 27.000.000 TL. cironun gerçekleşmesi beklenmektedir.

DERHL… İştirak Toprak Yenilebilir Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurulu… İştirak Toprak Yenilebilir Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurulu Şirket merkezinde yapılmıştır. Bugünkü yapılan Genel Kurul’da, Yönetim Kurulu’nun Şirket sermayesinin 10.000.000 TL’den 32.500.000 TL’ye yükseltilmesini içeren sermaye artırım teklifi ve Şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

ENKAI… Şirketin, %90’ına sahip olduğu iştiraki, ENKA Renewables LLC firması, Gürcistan’daki Namakhvani Cascade HES Projesi’nin geliştirilmesi, inşası, sahiplenilmesi ve işletilmesi kapsamında Gürcistan Devleti ile 25 Nisan 2019 tarihinde imzaladığı Yap-İşlet Sözleşmesini, uzun süredir devam eden sözleşme ihlalleri ve mücbir sebeplerden dolayı feshetmek için Gürcistan Devletine bildirimde bulunmuştur. ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. iştiraklerinden ENKA UK Construction Ltd. ile GE Steam Power Ltd. arasında HPC Borulama Prefabrikasyon ve Montaj İşleri kontratı imzalanmıştır. İngiltere’nin Somerset bölgesinde yapımı devam etmekte olan Hinkley Point Nükleer Enerji Santralinin her iki ünitesinin türbin adalarındaki tüm borulama işlerini kapsayan proje, toplam 184 milyon İngiliz Sterlini bedelinde olup, projenin 56 ayda tamamlanması öngörülmektedir.

DERHL… Şirket Yönetim Kurulunun 25.02.2021 tarihinde aldığı karar üzerine, 2020 yılı mali sonuçlarına ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2021 yılı beklentilerini içeren yatırımcı sunumu 02.03.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Şirket Yönetim Kurulunun 07.09.2021 tarihinde aldığı karar üzerine, Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş.’nin 20.000.000 TL olan sermayesi 19.900.000 TL azaltılarak 100.000 TL’ye indirilmiştir.Bu gelişme üzerine geleceğe yönelik değerlendirmeleri içeren yatırımcı sunumunda güncelleme yapma ihtiyacı doğmuştur. Elektrikli otomotiv sektöründe yaşanan olumsuzluklar nedeniyle, otomotiv ticaretinde sürdürülen faaliyetlerin azaltılmasının Holding menfaatlerine olacağı öngörülmüş; bu kapsamda Havana Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin 20.000.000 TL’den, 19.900.000 TL azaltılarak 100.000 TL’ye çekilmesi için 7 Eylül 2021 tarihinde Derlüks Yatırım Holding Yönetimi karar almıştır. Bu azaltımdan elde edilen kaynak Toprak Enerji’nin sermaye artırımında kullanılacaktır.

OSTIM… SPK’nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. Maddesi’nin 7. Fıkrası uyarınca yerine getirilmesi istenen özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır. Şirket ile Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi kapsamında yapılacak olan inşaatların mimari proje çalışmaları tamamlanmış olup, ilgili Kurumlara incelenmek üzere sunulmuştur.

ESCOM… İştirak Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş’den alınan bilgiye göre; Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejisi doğrultusunda, Glaucot Teknoloji Anonim Şirketi’ne 12.705.000 TL değerleme üzerinden %3,334 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi. Bağlı Ortaklık Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş’nin 7.000.000 TL Şirket değerlemesi ile 29.03.2021 tarihinde %5 oranında iştirak ettiği Artiox Teknoloji Yazılım A.Ş, bu defa 21.250.000 TL şirket değerlemesi ile yeni bir yatırım aldı. Bağlı ortaklık Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş, yatırım tutuna mevcut payını korumak üzere katılım sağlayacaktır. Bağlı Ortaklık Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş’nin 11.416.680 TL Şirket değerlemesi ile 09.07.2020 tarihinde %3 oranında iştirak ettiği Nicat Batarya Teknolojileri A.Ş, bu defa muhtelif yatırımcılardan 14.752.500 TL şirket değerlemesi ile yeni bir yatırım almıştır. Bağlı ortaklık Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş yatırım tutuna payını %4,14 ‘e çıkarmak üzere katılım sağlayacaktır.

FNY, QNBFI, BRLSM… Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 11-13 Ağustos 2021 tarihlerinde talep toplanarak halka arz edilen payları, 20 Ağustos 2021 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar’da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede belirtilen ve Kurum tarafından yapılması planlanan fiyat istikrarı işlemleri için ilan edilen 30 günlük süre 19 Eylül 2021 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları 9,10 TL olan halka arz fiyatının altına düşmemesi nedeniyle fiyat istikrarı işlemi gerçekleştirilmemiştir.

GOODY… Şirket, hissedarlarının menfaatini dikkate alarak, Yönetim Kurulu’nun 20 Eylül 2021 tarihli kararı uyarınca, bugün, 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak amacıyla 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin kurumlar vergisi matrahının artırılması bildiriminde bulunmuştur. Söz konusu kurumlar vergisi matrahı artırımı kapsamında toplam 16.338.687,03 TL olmak üzere İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na peşin ödeme yapılacaktır.

HUBVC… İştirak Udentify Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde (“Udentify”) Şirketin sahibi olduğu D Grubu 7363 adet nama yazılı toplam 7.363 TL nominal değerdeki payın tamamı Netcad Yazılım Anonim Şirketi’ne (“Netcad”) devri 23.08.2021 tarihinde KAP’ta açıklanmış idi. Bu açıklamamız ile ilgili yatırımcılardan gelen sorular üzerine işbu açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur; 2020 yılında Şirket yönetimi tarafından faaliyetlerin stratejik bir ortaklık kurularak sürdürülmesi kararı alınmış ve bu doğrultuda Netcad ile görüşmelere başlanmıştı. Udentify’ın Kurucusu’nun geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu ara verilen görüşmelere 2021 yılında tekrar başlanmış ve Şirket ve diğer pay sahipleri tarafından yürütülen müzakereler sonucu, alanında pazar lideri olan Netcad ile tüm pay sahipleri arasında bir pay devir sözleşmesi yapılmasına karar verilmiştir. Yapılan pay devir sözleşmesine göre; Udentify’ın şirket değeri, en geç 42 aylık süre içinde, sözleşme kapsamında belirlenen aylık performans kriterlerinin gerçekleşme durumuna göre ve en fazla 360.000 ABD dolarını geçmeyecek bir tutarda belirlenecek olup, belirlenecek şirket değerine göre de payların nihai satış fiyatı oluşacaktır. Aylık performans kriteri, Udentify’ın müşterilerinden elde edeceği aylık tekrar eden gelir olarak belirlenmiş olup konuyla ilgili gelişmeler oldukça gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

KIMMR… Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket) paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 240.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 65.000.000 TL nominal değerli paylar 22/09/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar’da 3,5 TL/pay baz fiyat, “KIMMR.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

MTRKS… Şirketin Tensor Trades Bilişim Teknolojileri A.Ş.’nin (İştirak) sermayesindeki %20 orana karşılık gelen 10.000 adet payı 10.000 TL bedelle İştirak ortaklarından Murad Tulunay’a 16.9.2021 tarihi itibariyle devredilmiştir.

MAREN… Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 100.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa’da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 8,30 TL fiyattan 22-23/09/2021 tarihlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, MAREN.HE (ikincil piyasada işlem kodu MAREN.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır. Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir. MAREN.HE’ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 830.000.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat – zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir.

MERCN… Şirket Yönetim Kurulunun 17.09.2021 tarihli 2021/20 numaralı karar tarihiyle Kocaeli ili Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesi Köy yeri Mevkii 146 Ada 1 Parsel’de kayıtlı 9.411,47 m2lik alana sahip, Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait arsayı 17.000.000 TL + KDV bedeli üzerinden satınalınmasına ve satınalma bedelinin tapu devir tarihinde peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir.

RYGYO… Şirket portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2085 Ada 3 Parsel üzerindeki 14.357,45 m2 arsa üzerinde bulunan 26.124 m2 deponun 100 m2 depolama alanı kiracı “5S Otomotiv Ser. Yed. Par. İth. İhr. San. ve Tic.Ltd.Şti.” ile ek protokol yapılarak 31/12/2021 tarihine kadar kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan yaklaşık 16.000-TL+KDV gelir elde edilecektir. Şirket portföyünde bulunan Kocaeli İli Gebze İlçesi Muallim Mahallesi 434 Ada 8 Parsel üzerindeki 5.404,38 m2 arsa üzerinde bulunan açık depolama alanının tamamı “S.S.Haydarpaşa Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi”ne 10 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 10 senede yaklaşık 4.100.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.

TRILC… Temsilcisi bulunulan Hindistan menşeili OPV ( Çocuk Felci Aşısı ) ürünün İran’da satış , dağıtım ve pazarlama hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için ABAY Ecza Deposu tam yetki ile yetkilendirilmiş olup 10.000.000 doz OPV aşısı için ilk sipariş onaylanmıştır. Söz konusu sipariş tutarı 11.500.000 TL dir. Ödeme şekli peşin olarak anlaşılmıştır.

TURSG… Şirketin bağımsız denetimden geçmemiş 2021 Ağustos sonu toplam brüt prim üretimi 6.786.504.245 TL olarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre % 17,6 oranında artışla gerçekleşmiştir.

UNLU… 18.06.2021 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak; Şirket müteakip çalışmaları neticesinde, Şirketin 20.09.2021 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde, 299.999.996 TL tutarında sermayesine %99,9996 oranında iştirak edilecek 300.000.000 TL sermayeli Yatırım Bankası kurulması için gerekli izinlerin alınması amacıyla 20.09.2021 (bugün) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na başvurulmuştur.

YEOTK… YEO – HSY İş Ortaklığı olarak İstanbul Enerji San. ve Tic. A.Ş.’nin İstanbul Silivri’de inşaası devam eden Seymen Çöp Gazından Enerji Üretimi Tesisinin mekanik, elektrik, otomasyon ve dijitalizasyon işleri için bugün (20.09.2021) 12.600.000 TL tutarında yeni sözleşme imzalanmıştır.

YKSLN… 17.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Şirketin büyüyen ticaret hacmini desteklemek adına Kocaeli bölgesinde yer alan organize sanayi bölgelerinden herhangi birinde yeni bir çelik servis merkezi yatırımı yapması ve bu kapsamda önümüzdeki 36 aylık süre içerisinde ilgili yatırımı faaliyete geçirerek %100 civarında ek bir kapasite artışı sağlanması amacıyla; -5 dönüm civarında ve çelik servis merkezi kurulumuna uygun; azami 20 Milyon TL tutarında bir sanayi arsası alınmasına; -İlgili arsa üzerine azami 40 Milyon TL tutarında (inşaat, yapı, makina, ekipman, vb. dahil) yatırım yapılarak mevcut tesislere ilave modern yeni bir çelik servis merkezi kurulmasına; -Bu kapsamda toplam azami 60 milyon TL tutarında yatırım bütçesinin şirket kaynaklarından veya finans kurumlarından alınacak kredi ile finanse edilmesine; -Bu kapsamda şirketi temsilen arsa alımı, inşaat ve yatırım harcamalarının yapılması ve finansman ihtiyacının karşılanması için şirketin İcra Kurulu Başkanı Barış Göktürk’ün münferiden yetkilendirilmesine; Oy birliğiyle karar verildi. 2019 yılının son çeyreğinde yayınlanan Fiyat Tespit Raporu’nda, Şirketin 2021 yılsonu satış gelirinin 282,7 Milyon TL civarında olacağı öngörülmüştü. Ve yine aynı raporda Şirketin 500 Milyon TL satış gelirini aşması için 2024 yılının sonu işaret edilmişti. Bu kapsamda Şirket halka arzdan elde ettiği nakit kaynağın %30’luk kısmı ile %300 kapasite artışına gitmiş ve yatırımların tamamlanmasıyla kapasitesini 4 katına çıkarmıştı. 2021 yılında ortaya çıkan yeni durumla birlikte; Şirket faaliyet alanlarında pazar payını ve beraberinde satış gelirleri ile Net Karını (hem TL hem de döviz cinsinden) dikkate değer biçimde arttırmıştır. Bu bağlamda Şirketin fiyat tespit raporunda yer alan 2024 yılı hedeflerine, 2021 yılının sonunda (3 yıl erken) ulaşması veya çok yaklaşması söz konusu olabilir. Bu büyümenin önümüzdeki yıllarda sürdürülebilirliği açısından bahsi geçen yatırım önem arz etmektedir. 4 katına çıkarılmış olan kapasitemizin bu yeni yatırımın tamamlanmasıyla yeniden 2 katına çıkarılması mümkün olacaktır. Öngörülenden hızlı büyüyen Şirketin orta/uzun vadede büyümesini sürdürebilmesi için ilgili yatırım kararı alınmıştır

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu